Julmeny

Eftersom Sverige och världen har drabbats av en pandemi så har även de förutsättningar som gäller i vardagslivet förändrats.

På grund av rådande läge så kommer vi att omarbeta vårat utbud.Så här blir det.

Julmenyn utgår.